Publikace:
Moodle v NTK

Datum
2012-11-08
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

LMS Moodle patří mezi nejvyspělejší a nejrozšířenější systémy pro řízení elektronického vzdělávání vůbec. Cílem příspěvku je představit tento e-learningový nástroj z různých pohledů tak, jak jej běžně nevídáme a ukázat pokročilé a uživateli oceňované vlastnosti včetně speciálních rozšiřujících modulů. Příspěvek tak nebude zaměřen na šedivou teorii, ale zajímavé aspekty a ukázky využití LMS Moodle v reálné praxi.

Popis
Klíčová slova
EFI, Efektivní informační služby NTK, systém pro řízení výuky, LMS, vzdělávání zaměstnanců, EFI, Effective information services of NTL, Learning Management System, LMS, employee education
Citace