Publikace:
České e-knihy v českých knihovnách: ekonomická studie

Datum
2012
Autoři
Národní technická knihovna
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
e-knihy, ekonomická studie, obchodní modely, české knihovny, právní analýza, e-books, economic study, business models, czech libraries, legal analysis
Citace