Publikace:
Úvod do projektu EFI, představení hlavního dodavatele a jeho subdodavatelů

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Při prezentaci bude nejprve představen projekt EFI - cíle projektu, součinnost, harmonogram a výstupy. Poté budou prezentovány zkušenosti a reference dodavatelů - hlavního dodavatele společnosti Komix i subdodavatelů - společnosti Deloitte a doc. Papíka.

Popis
Klíčová slova
KOMIX, hlavní dodavatel, subdodavatel, cíle projektu, Efektivní informační služby, EFI, KOMIX, prime contractor, subcontractor
Citace