Publikace:
Cestovní zpráva - 9th IFLA Interlending and Document Supply International Conference

Datum
2005
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

IFLA ILDS se koná každé dva roky a jejím cílem je prezentace nových poznatků a výměna zkušeností z oblasti meziknihovních a mezinárodních meziknihovních služeb. Devátá konference – Making Library Collections Accessible Localy and Worldwide se konala v estonském hlavním městě Tallinnu a zúčastnilo se jí celkem 157 delegátů z 29 zemí. Za Českou republiku se konference zúčastnila ještě Jindřiška Pospíšilová z Národní knihovny a Michaela Vrbecká z Knihovny Akademie věd. Pořádající institucí byla Eesti Rahvusraamatukogu – Estonská národní knihovna a veškerá jednání probíhala v konferenčním sále této knihovny v centru Tallinnu. Hlavním tématem bylo zpřístupňování knihovních fondů všem uživatelům, jak v rámci jednoho státu, tak i celosvětově.

Popis
Klíčová slova
dodávání dokumentů, elektronické zdroje, knihovní služby, uživatelé, Document Supply, Electronic sources, Library services, Users
Citace