Publikace:
Věnujeme zvukovým nahrávkám v ČR potřebnou péči?

Datum
2019
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Současná situace v oblasti péče o zvukové nahrávky v ČR. Srovnání se stavem v zahraničí. Zvukové dokumenty v projektech VISK. K otázkám průzkumů a popisu zvukových dokumentů v paměťových institucích. Aktuální velké projekty: Virtuální národní fonotéka a Nový fonograf.

Popis
Klíčová slova
zvukové dokumenty, projekty, aktuální situace v ČR, projekty, průzkumy, audio documents, current situation in the Czech Republic, surveys, projects
Citace