Publikace:
ISBN - Mezinárodní standardní číslo knihy

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
ISBN, EAN, mezinárodní standardní číslo knihy, Národní knihovna, ISBN, EAN, International Standard Book Number, National Library
Citace