Publikace:
Právní aspekty knihovních služeb

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek bude zaměřen na představení jádra autorskoprávní regulace dopadající na oblast poskytování knihovních služeb. Zvláštní pozornost přitom bude věnována specifickým ustanovením dopadajícím do této oblasti - knihovní licence, rozmnoženina pro osobní potřebu a knihovní databáze. Příspěvek je určen především pracovníkům veřejných knihoven, které do předmětné problematiky uvádí, a formou vhodně zvolených případů demonstruje, jakým způsobem přistoupit k situacím, s nimiž se v souvislosti se svojí prací mohou setkávat.

Popis
Klíčová slova
knihovní licence, citace, informační služby, EFI, library licences, citations, information services
Citace