Publikace:
Šedá literatura a Národní úložiště šedé literatury

Datum
2013-08-21
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní úložiště šedé literatury, digitální repozitář, vyhledávání informací, informační zdroje, Grey Literature, National Repository of Grey Literature, Digital Repository, Information Retrieval, Information Resources
Citace