Publikace:
Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů

Datum
2021
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Seminář je zaměřen na institucionální přihlášení u elektronických informačních zdrojů a na možnost vlastního nastavení institucionálního přihlášení pro domovskou organizaci. Představeny budou také návody České akademické federace identit eduID.cz.

Popis
Klíčová slova
Shibboleth, elektronické informační zdroje, institucionální přihlášení, vzdálený přístup, federativní autentizace, CzechELib, electronic information resources, institutional login, federated authentication, remote access
Citace