Publikace:
1.2.1.2 Zmapování současného stavu informační gramotnosti žáků a studentů 2. a 3. stupně vzdělávací soustavy a navržení způsobů jejího efektivního rozvoje

Licence
Datum
2012-10-31
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
EFI, Efektivní informační služby NTK, Národní technická knihovna, žák, dotazníkové šetření, EFI, Effective information services of NTL, National Technical Library, pupil, questionnaire survey
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Datum a místo konání