Publikace:
Jak se dělá a provozuje konsorcium na zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek posluchačům stručně připomene, co jsou EIZ a přiblíží způsoby jejich zpřístupňování. Dále bude objasněn pojem konsorcia, jejich princip, funkce a modely zahraničních konsorcií spolu s příklady. Podrobněji se autorka zaměří na konsorcia v České republice a zevrubně probere jednotlivé programy podpory EIZ VaVal u nás. V poslední řadě nastíní návrhy budoucího postupu, které budou realizovány v rámci projektu Efektivní informační služby NTK.

Popis
Klíčová slova
elektronické zdroje, INFOZ, licence, EFI, electronic resources, INFOZ, licences
Citace