Publikace:
KRECon 2022 - discussion II

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
National Library of Technology
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
PhD, doktorandi, doktorské programy, přenositelné dovednosti, mentoring, začínající výzkumní pracovníci, PhD, doctoral candidates, doctoral programmes, doctoral training, transferable skills, mentoring, early-career researchers
Citace