Publikace:
Cestovní zpráva - Frankfurtský knižní veletrh 2013

Licence
Datum
2013
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

V rámci návštěvy mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 8. – 11. 10. 2013 byly splněny úkoly vyplývající z řešení Plánu hlavních úkolů NTK na rok 2013; proběhla úspěšná jednání s představiteli nakladatelství Wiley & Sons/Blackwell, Springer Verlag, Emerald a dalšími dodavateli elektronických i tištěných zdrojů, byly nalezeny nové akviziční kontakty.

Popis
Klíčová slova
knižní veletrh, akvizice, nakladatelé, knihovna, book fair, acquisitions, publishers, library
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Frankfurt Book Fair 2013
Datum a místo konání
2013-10-08
Frankfurt nad Mohanem (DE)