Publikace:
Cestovní zpráva - Bibliosféry, knihovnícke sféry dôverné

Datum
2016
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Citace