Publikace:
CDS Invenio v NTK

Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
CDS Invenio, software, Národní technická knihovna, Národní úložiště šedé literatury, CDS Invenio, software, National technical library, National Repository of Grey Literature
Citace