Publikace:
Zpráva z 11. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích

Datum
2019-01
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
  1. ročník konference o šedé literatuře a rpeozitářích proběhl v NTK 24. října 2018. Program byl zaměřen na klasickou šedou literaturu a její archivaci, digitální repozitáře, výzkumná data a populární právní problematiku spojenou se všemi těmito okruhy. Konferenci navštívili hosté z Francie, Belgie, Nizozemska, Rakouska, Itálie a Alžírska.

The 11th Conference on Grey Literature and Repositories took place on October 24 in Balling Hall in the NTK. This year was focused on classic grey literature and its storage, digital repositories, research data and popular legal issues. Participants from France, Belgium, Netherlands, Austria, Italy and Algeria visited this conference.

Popis
Klíčová slova
Citace