Publikace:
Cestovní zpráva - Účast na 6. schůzce pracovní skupiny ISO/TC 46/SC 9/WG 5 pro revizi normy ISO 3297: Information and Documentation – International Standard Serial Number (ISSN)

Datum
2006
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Účelem cesty byla aktivní účast na 6. jednání pracovní skupiny pro revizi standardu ISO 3297 Informace a dokumentace – Mezinárodní standardní číslo seriálových publikací ISSN. Svolavatelem schůzky byla z pověření sekretariátu ISO paní Françoise Pellé, ředitelka Mezinárodního střediska ISSN. Jednání probíhalo v Mezinárodním středisku ISSN (CIEPS), 20, rue Bachaumont, Paris

Popis
Klíčová slova
normy, ISSN, identifikátor, Standards, ISSN, Identifier
Citace