Publikace:
The Finnish Electronic Library - Basic Research Infrastructure

Datum
2013
Autoři
Hormia-Poutanen, Kristiina
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
FinElib, národní elektronická knihovna, konsorcium, National Electronic Library, FinElib, consortium
Citace