Publikace:
Internship at the Czech National Library of Technology

Datum
2019
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Tato zpráva popisuje autorovy zkušenosti z třítýdenní stáže v Národní technické knihovně v Praze, která proběhla od 5. do 23. srpna 2019.


This report outlines author´s personal experiences during a three-week internship at the Czech National Library of Technology in Prague, Czech Republic from August 5 to 23, 2019.

Popis
Klíčová slova
knihovny, stáž, Národní technická knihovna, libraries, internship, National Library of technology
Citace