Publikace:
Cestovní zpráva - Conference on the new Methodology for R&D Evaluation

Datum
2015-01
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Předmětem této cestovní zprávy je účast na konferenci s názvem „Conference on the new Methodology for R&D Evaluation“, která se konala 7. 1. 2015 v Congress Centre Pardubice. Akce probíhala v rámci IPN projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“. Hlavním bodem programu celé konference bylo vystoupení zástupců britské společnosti Technopolis Group a subdodavatelů veřejné zakázky, kteří návrh metodiky pro projekt zpracovávají. Cílem setkání bylo podrobné představení výsledků projektu IPN Metodika a seznámení se s pracovní verzí nové metodiky institucionálního hodnocení.

Popis
Klíčová slova
hodnocení vědy, R&D Evaluation
Citace