Publikace:
Akvizice a evidence: periodika

Datum
2012-11-29
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, procesy, National Technical Library, processes
Citace