Publikace:
Retrospektivní katalogizace LCCS

Datum
2008
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
retrospektivní katalogizace, Library of Congress Classification, LCC, Polytematický strukturovaný heslář, PSH, Národní technická knihovna, NTK, retrospective cataloguing, Library of Congress Classification, LCC, Polythematic Structured Subject Headings System, PSH, National Technical Library, NTL
Citace