Publikace:
Stáž v knihovnách UC Berkeley 2018

Datum
2019-02
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace představuje poznatky autorů ze zahraniční stáže v knihovnách Kalifornské univerzity, kterou absolvovali v roce 2018.


The presentation presents the authors's experience gained through international internship at UC Berkeley libraries, which they participated in 2018.

Popis
Klíčová slova
Citace