Publikace:
Zpráva z praxe Patricie Slaničkové

Datum
2018
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Závěrečná zpráva z odborné praxe studentky 1. ročníku bakalářského studia Informačních studií a knihovnictví na Univerzitě Karlově.

Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, National Library of Technology
Citace