idr-1002
Title: [originál] [překlad]
Služby Virtuální polytechnické knihovny
Authors: Máliková, Markéta
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): dodávání dokumentů; informační služby; meziknihovní výpůjční služby; Virtuální polytechnická knihovna; VPK
English keyword(s): document delivery ; information services; interlibrary circulation services; Virtual Polytechnic Library
Conference/Event: Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), nové funkce Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a novinky Centrálního portálu knihoven (CPK), Praha (CZ), 2016-05-17
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-05-20, last modified 2023-03-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]