idr-1014
Title: [originál] [překlad]
ELPUB 2016
Authors: Chára, Luboš; Hvězdová, Lenka
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Mezinárodní konference ELPUB se zaměřuje na elektronické publikování vědeckých dat, ročník 2016 byl zaměřen zejména na tvorbu a správu repozitářů, Open Access a administraci metadat. Pro NTK je důležité sledovat tyto mezinárodní trendy, zejména z toho důvodu že v ČR poskytuje služby a spravuje systémy úzce propojené s akademickým prostředím. Z celé konference je patrný jeden hlavní postřeh: akademická obec není spokojená se současným stavem a procesem publikování odborných textů. Aktuálně se nastavují standardy pro elektronické publikování. Většina akademických pracovníků má zájem o volné předávání informací napříč odbornou obcí a tudíž vznikají lokální repozitáře a webové služby ve stylu open access. Pro knihovnu to může znamenat příležitost v podobě poptávky pro službě tvorby a správy patřičných metadat, zároveň však také hrozbu, že tato lokální metedata budou utopena v záplavě dalších webových služeb potažmo celého internetu.
Keyword(s): otevřený přístup; vědecká data; vědecká komunikace
English keyword(s): open access; research data; scholarly communication
Conference/Event: 20th International Conference on Electronic Publishing , Göttingen (DE),
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2016-08-19, last modified 2020-07-16


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]