idr-1028
Title: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - 11. konference IGELU 2016
Authors: Kolátor, Jan
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Během konference a následného dne vývojářů byly prezentovány poslední novinky v produktech ExLibris. Letošní ročník byl zaměřen na prezentaci jak řešení firmy ExLibris, tak ProQuest a její softwarové divize. Byl vidět výrazný posun v zaměření na cloudové řešení, které staví knihovny do pozice uživatele SaaS. Také bylo z prezentací jasné, že spojování znalostních bází probíhá pomalu a není jisté, zda k nim vůbec dojde. Zatím se řeší formální struktura metadat. Dále se mění prodejní struktury sítě ExLibris, pomalu opouštějí zastoupení v každém státě a zaměřují se na centralizaci supportu a poskytování vzdálené podpory. Pro NTK bylo také zásadní prezentování vývoje Alephu do dalších verzí a podpora jeho servisu, dodavatel zaručuje garanci fungování s vyššími verzemi.
Keyword(s): automatizované knihovnické systémy; katalogy; knihovnickoinformační systémy automatizované
English keyword(s): automated library and information systems; automated library systems; catalogues
Conference/Event: 11th IGeLU Conference 2016, Trondheim (NO),
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2016-10-11, last modified 2023-08-08


Documents are available only to NTK employees.
Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]