idr-1028
Název: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - 11. konference IGELU 2016
Autoři: Kolátor, Jan
Rok: 2016
Jazyk: cze
Abstrakt: Během konference a následného dne vývojářů byly prezentovány poslední novinky v produktech ExLibris. Letošní ročník byl zaměřen na prezentaci jak řešení firmy ExLibris, tak ProQuest a její softwarové divize. Byl vidět výrazný posun v zaměření na cloudové řešení, které staví knihovny do pozice uživatele SaaS. Také bylo z prezentací jasné, že spojování znalostních bází probíhá pomalu a není jisté, zda k nim vůbec dojde. Zatím se řeší formální struktura metadat. Dále se mění prodejní struktury sítě ExLibris, pomalu opouštějí zastoupení v každém státě a zaměřují se na centralizaci supportu a poskytování vzdálené podpory. Pro NTK bylo také zásadní prezentování vývoje Alephu do dalších verzí a podpora jeho servisu, dodavatel zaručuje garanci fungování s vyššími verzemi.
Klíčová slova: automatizované knihovnické systémy; katalogy; knihovnickoinformační systémy automatizované
Anglická klíčová slova: automated library and information systems; automated library systems; catalogues
Konference/Akce: 11th IGeLU Conference 2016, Trondheim (NO),
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Zprávy > Cestovní zprávy

 

 Záznam vytvořen dne 2016-10-11, naposledy upraven 2023-08-08.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.
Plný text:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]