idr-1059
Title: [originál] [překlad]
Úvod semináře a aktuality k českým e-knihám pro knihovny
Authors: Pavlík, Jiří
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): elektronické knihy; elektronické zdroje; vědecká setkání
English keyword(s): electronic books; electronic sources; scientific meetings
Conference/Event: E-knihy II. 2016 , Praha (CZ), 2016-11-15
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-12-01, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]