idr-1064
Title: [originál] [překlad]
Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny
Authors: Chára, Luboš
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): elektronické zdroje; katalogy; meziknihovní výpůjční služby; online katalogy
English keyword(s): catalogues; electronic sources; interlibrary circulation services; online catalogues
Conference/Event: Nové trendy v meziknihovních výpůjčních službách (MVS), nové funkce Virtuální polytechnické knihovny (VPK) a novinky Centrálního portálu knihoven (CPK) II. 2016, Praha (CZ), 2016-11-22
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-12-01, last modified 2023-06-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]