idr-1070
Title: [originál] [překlad]
Knihovní rada NTK
Authors: Jirát, Jan
Year: 2016
Language: cze
Keyword(s): informační služby; knihovny; Knihovní rada; Národní technická knihovna
English keyword(s): information services; libraries; Library council; National Library of Technology
Conference/Event: EFI 2016, Praha (CZ), 2016-11-11
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Effective information services of NTK
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2016-12-08, last modified 2020-07-11


Videozáznam:
Download fulltext
MP4
[Download]