idr-1145
Title: [originál] [překlad]
Cestovní zpráva - zasedání Executive Board LIBER
Authors: Svoboda, Martin
Year: 2015
Language: cze, eng
Abstract: Účast člena Výkonného výboru LIBER na jeho podzimním zasedání. Přínosem pro NTK (kromě prestiže) je dostupnost aktuálních informací o dění v prostředí, v němž knihovny fungují.
Keyword(s): otevřený přístup; speciální knihovny; vysokoškolské knihovny; vědecká komunikace; vědecká setkání
English keyword(s): academic libraries; open access; scholarly communication; scientific meetings; special libraries
Conference/Event: LIBER 44th Annual Conference, Barcelona (ES), 2015-10-14 / 2015-10-16
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Reports > Business reports

 

 Record created 2017-07-25, last modified 2023-08-08


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]