idr-1183
Title: [originál] [překlad]
Úvod do digitálního kurátorství
Authors: Konečný, Michal
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): digitální kurátorství; dlouhodobé uchovávání; metadata; teorie dat
English keyword(s): data theory; digital curation; long term preservation; metadata
Conference/Event: Digitální kurátorství z mnoha pohledů, Praha (CZ), 2017-10-19
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2017-11-02, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]