idr-1197
Title: [originál] [překlad]
Služby Virtuální polytechnické knihovny
Authors: Janů, Ivana
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): elektronické dodávání dokumentů; informační služby; knihovny; virtuální knihovny
English keyword(s): document delivery services; information services; libraries; virtual libraries
Conference/Event: Praha (CZ), 2017-11-14
Note: Seminář byl realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017 za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2017-11-20, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]