idr-1207
Title: [originál] [překlad]
Zpřístupnění děl nedostupných na trhu v digitální podobě
Authors: Richter, Vít
Year: 2017
Language: cze
Keyword(s): autorské právo; digitalizace informačních zdrojů; díla nedostupná na trhu; knihovní fondy; licenční smlouvy
English keyword(s): copyright; digitization of information resources; library collections; licence contracts; works unavailable in the market
Conference/Event: E-knihy 2017, Praha (CZ), 2017-11-21
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2017" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2017-11-27, last modified 2023-06-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]