idr-120
Title: [originál] [překlad]
Rada pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)
Authors: Kožuchová, Kristýna; Škuta, Ctibor; Omastová, Pavlína
Year: 2011
Language: cze
Abstract: Prezentace rekapituluje činnost referátu PSH v roce 2011. Zaměřuje se na spolupráci referátu PSH a Wikipedie v oblasti vzájemného linkování, na výsledky analýzy logu vyhledávání v katalogu NTK a na nové služby PSH Manager online a rozhraní pro automatickou indexaci dokumentů hesly PSH. Prezentace dále představuje propagaci PSH v roce 2011, stejně jako uvádí plán činností na rok 2012 a shrnuje hlavní body Koncepce rozvoje Polytematického strukturovaného hesláře (PSH).
Keyword(s): Národní technická knihovna; Polytematický strukturovaný heslář; věcné pořádání; věcný popis
English keyword(s): National Technical Library; Polythematic Structured Subject Heading System; Subject control; subject description
Conference/Event: Rada pro koordinaci Polytematického strukturovaného hesláře (PSH), Praha (CZ), 2011-12-12
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Polythematic Structured Subject Headings System
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2011-12-23, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]