idr-1238
Title: Současné proměny prostoru akademických knihoven
Authors: Stehlík, Martin; Chodounská, Alena; Martinová, Olga; Szarzec, Jakub; Comby, Marine
Year: 2018
Language: cze
Keyword(s): budovy knihoven; knihovny; knihovní fondy
English keyword(s): libraries; library buildings; library collections
Note: Koncepce proměny prostoru byla představena na Fóru pro uživatelskou podporu (USG).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > NTK building
Projects and activities > Library Organization
Informative Documents > Conceptions

 

 Record created 2018-06-12, last modified 2023-06-20


Documents are available only to NTK employees.
Videozáznam:
idr-1238_2 - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
idr-1238_1 - Download fulltextPDF [Download]