idr-1296
Title: [originál] [překlad]
LOCKSS Distributed Digital Preservation Networks
Authors: Leroy, Anthony
Year: 2018
Language: eng, cze
Publisher: Národní technická knihovna
Abstract: [eng] [cze]

Keyword(s): archivace; digitální ochrana; digitální sítě; knihovny; ochrana dat; open source technologie
English keyword(s): archiving; data protection; digital networks; digital preservation; libraries; open source technology
Conference/Event: Konference o šedé literatuře a repozitářích 2018, Praha (CZ), 2018-10-24
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Conferences
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2018-10-29, last modified 2023-06-09


Plný text:
Fulltext_Leroy_EN - Download fulltextPDF [Download] (English full-text)
Videozáznam:
NUSL2018-Leroy - Download fulltextMP4 [Download]
Prezentace:
presentation_Leroy_EN - Download fulltextPDF [Download] (English version of presentation)
prezentace_Leroy_CZ - Download fulltextPDF [Download] (česká verze prezentace)