idr-1298
Název: [originál] [překlad]
Data Papers: grey literature that implements FAIR Principles
Autoři: Farace, Dominic
Rok: 2018
Jazyk: eng
Nakladatel: Národní technická knihovna
Klíčová slova: informační prameny; teorie dat; výzkum; vědecká setkání; šedá literatura
Anglická klíčová slova: data theory; grey literature; information sources; research; scientific meetings
Konference/Akce: Workshop Data Papers: The Why and How, Praha (CZ), 2018-10-23
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2018-11-02, naposledy upraven 2023-06-20.


Prezentace:
Stáhnout plný text
PDF
[Stáhnout]