idr-1314
Title: [originál] [překlad]
Tým pro budování fondu a správu EIZ
Authors: Chára, Luboš
Year: 2018
Language: cze
Keyword(s): akvizice; budování fondu; EIZ; elektronické zdroje; ERMS; knihovní fondy
English keyword(s): acquisition; building the fund; EIZ; electronic sources; ERMS; library collections
Conference/Event: Milovy 2018: výjezdní zasedání NTK, Milovy (CZ), 2018-10-08 / 2018-10-10
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2018-11-22, last modified 2023-03-20


Documents are available only to NTK employees.
Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]