idr-1343
Název: [originál] [překlad]
Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: výzvy a vize pro vzdělávací systém
Autoři: MŠMT
Rok: 2019
Jazyk: cze
Abstrakt: Cílem konference bylo představení přípravy Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ jako základního strategického dokumentu, jehož účelem je definice vize, priorit, cílů a opatření pro oblast vzdělávacího systému a vzdělávací politiky v ČR pro období přesahující horizont roku 2030+. Dále konference otevřela veřejnou a odbornou debatu o vizích a cílech vzdělávací politiky v ČR a cestách k jejich naplnění a zahájila diskuzi o cílech, obsahu a výstupech vzdělávání i samotném procesu revizí klíčových kurikulárních dokumentů vzdělávacího systému ČR, které budou probíhat v souladu s přípravou Strategie 2030+.
Klíčová slova: strategie; Strategie 2030+; vzdělání; vědecká setkání
Anglická klíčová slova: Strategy 2030+
Konference/Akce: Strategie vzdělávací vzdělávací politiky ČR do roku 2030+: výzvy a vize pro vzdělávací systém, Praha (CZ), 2019-02-28
El. umístění: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
Poznámka: Videozáznamy z konference jsou dostupné z: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Programy

 

 Záznam vytvořen dne 2019-03-12, naposledy upraven 2020-03-31.


Dokumenty jsou dostupné pouze pro zaměstnance NTK.