idr-1370
Název: Aside from payment: the experience of acquisition and mutual use of resources in the Belarus Agricultural Library
Autoři: Babaryka-Amelchanka, Veranika; Muravitskaya, Ryma; Shakura, Natallia
Rok: 2019
Jazyk: eng
Abstrakt: In order to provide users quality information in conjunction with the optimization of financial costs for information resources of the library, they use the opportunity of free acquisition and actively develop cooperation with other libraries and information centers in the field of document changing and resource sharing. In I.S. Lupinovich Belarus Agricultural Library of the National Academy of Sciences of Belarus there is functional system which includes, along with paid opportunities, mechanisms for free replenishment of its fund and mutual use of documents. Free acquisition of the fund is possible both thanks to acts regulated by the state and the National Academy of Sciences of Belarus, and through the development of partnerships with other libraries, organizations, and individuals through international exchange of documents, function of FAO depository, and receiving literature as a gift. The mutual use of resources is based on national and international interlibrary lending, participation in the World Network of Agricultural Libraries, and cooperation agreements with other libraries. The existing mechanisms contribute to ensuring access of Belarusian users to the world information resources on agriculture, as well as integration of the national sectoral information into the world information space with reduced financial costs.
Klíčová slova: AGLINET; Bělorusko; FAO depozitář; informační prameny; mezinárodní meziknihovní výpůjční služby; sdílení zdrojů; volně dostupné zdroje
Anglická klíčová slova: AGLINET; Belarus; FAO depository; free sources; information sources; international interlibrary circulation services; international interlibrary loan; resource sharing
Konference/Akce: 16th IFLA ILDS Conference 2019: Beyond the Paywall, Praha (CZ), 2019-10-09 / 2019-10-11
Zdrojový dokument: ISBN 978-80-86504-40-7
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2019-10-02, naposledy upraven 2023-06-09.


Plný text:
idr-1370_paper - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (English full-text of paper)
Videozáznam:
idr-1370_3_video - Stáhnout plný textMP4 [Stáhnout]
Prezentace:
idr-1370_2_presentation - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout]