idr-1419
Název: ZÍSKEJ – national system for sharing and delivering documents
Autoři: Pokorný, Jan
Rok: 2019
Jazyk: eng
Abstrakt: A software platform called “ZÍSKEJ” (Get it) for documents sharing and delivery was designed and developed at the National Library of Technology as a nationwide system for public libraries in the Czech Republic. The project was supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic. The system ZÍSKEJ is published as open source with a GNU Public License (GPL). ZÍSKEJ is a server application that is capable of managing user’s document requests through its web client or local integration using the available API. The system is based on a request management module that automatically handles the queue of incoming requests to deliver the document requested by end users or by libraries that serve end-users.
Klíčová slova: elektronické dodávání dokumentů; knihovny; meziknihovní výpůjční služby; národní síť knihoven; Česká republika
Anglická klíčová slova: Czech Republic; document delivery services; interlibrary circulation services; libraries; national library network
Konference/Akce: 16th IFLA ILDS Conference 2019: Beyond the Paywall, Praha (CZ), 2019-10-09 / 2019-10-11
Zdrojový dokument: ISBN 978-80-86504-40-7
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2019-10-04, naposledy upraven 2023-03-20.


Plný text:
idr-1419_1_paper - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout] (English full-text of paper)
Videozáznam:
ILDS19_Pokorny - Stáhnout plný textMP4 [Stáhnout]
Prezentace:
idr-1419_2_presentation - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout]