idr-1449
Název: [originál] [překlad]
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictví
Autoři: Malinová, Iva; Horová, Iva
Rok: 2019
Jazyk: cze
Abstrakt: Národní technická knihovna je od r. 2018 správcem a provozovatelem Virtuální národní fonotéky (VNF). Z pověření Ministerstva kultury pro VNF vyplývá také povinnost plnit funkci sektorového agregátora pro oblast zvukových dokumentů ve vztahu k chystanému národnímu informačnímu kulturnímu portálu. Původním a základním posláním VNF je být agregovanou databází metadat zvukových dokumentů, s odkazy do lokálních portálů a katalogů institucí různého typu a s informacemi o podmínkách dostupnosti požadovaných nahrávek. Usilujeme o to, aby se VNF ubírala i dalšími směry, které by rozvíjely tyto primární funkce tak, aby se Fonotéka stala vstupním bodem pro zájemce o problematiku zvukových dokumentů a přispěla k záchraně a prezentaci národního zvukového kulturního dědictví. Zde se neobejdeme bez spolupráce s dalšími partnery v oblasti zvukových dokumentů.
Klíčová slova: Czechiana; Europeana; kulturní dědictví; sektorový agregátor; Virtuální národní fonotéka; VNF; zvukové dokumenty
Anglická klíčová slova: audio documents; cultural heritage; Czechiana; Europeana; sector aggregator; Virtual national phonoteque; VNF
Konference/Akce: 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019, Praha (CZ), 2019-12-02 / 2019-12-04
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Konference
Projekty a činnosti > Virtuální polytechnická knihovna
Konferenční materiály > Příspěvky

 

 Záznam vytvořen dne 2019-12-11, naposledy upraven 2020-07-30.


Videozáznam:
VNF_Mozart_Supraphonline - Stáhnout plný textMP4 [Stáhnout] (Ukázka práce s VNF)
VNF_Shakespeare_Radioteka - Stáhnout plný textMP4 [Stáhnout] (Ukázka práce s VNF)
Prezentace:
idr-1449_1 - Stáhnout plný textPDF [Stáhnout]