idr-1449
Title: [originál] [překlad]
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictví
Authors: Malinová, Iva; Horová, Iva
Year: 2019
Language: cze
Abstract: Národní technická knihovna je od r. 2018 správcem a provozovatelem Virtuální národní fonotéky (VNF). Z pověření Ministerstva kultury pro VNF vyplývá také povinnost plnit funkci sektorového agregátora pro oblast zvukových dokumentů ve vztahu k chystanému národnímu informačnímu kulturnímu portálu. Původním a základním posláním VNF je být agregovanou databází metadat zvukových dokumentů, s odkazy do lokálních portálů a katalogů institucí různého typu a s informacemi o podmínkách dostupnosti požadovaných nahrávek. Usilujeme o to, aby se VNF ubírala i dalšími směry, které by rozvíjely tyto primární funkce tak, aby se Fonotéka stala vstupním bodem pro zájemce o problematiku zvukových dokumentů a přispěla k záchraně a prezentaci národního zvukového kulturního dědictví. Zde se neobejdeme bez spolupráce s dalšími partnery v oblasti zvukových dokumentů.
Keyword(s): Czechiana; Europeana; kulturní dědictví; sektorový agregátor; Virtuální národní fonotéka; VNF; zvukové dokumenty
English keyword(s): audio documents; cultural heritage; Czechiana; Europeana; sector aggregator; Virtual national phonoteque; VNF
Conference/Event: 20. konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě 2019, Praha (CZ), 2019-12-02 / 2019-12-04
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Conferences
Projects and activities > Virtual Polytechnic Library
Conference Materials > Papers

 

 Record created 2019-12-11, last modified 2020-07-30


Videozáznam:
VNF_Mozart_Supraphonline - Download fulltextMP4 [Download] (Ukázka práce s VNF)
VNF_Shakespeare_Radioteka - Download fulltextMP4 [Download] (Ukázka práce s VNF)
Prezentace:
idr-1449_1 - Download fulltextPDF [Download]