idr-1452
Title: [originál] [překlad]
Návrh a plánování digitálního repozitáře
Authors: Konečný, Michal
Year: 2019
Language: cze
Keyword(s): kurátorství; plánování; repozitáře; řízení projektu
English keyword(s): curation; planning; project management; repositories
Conference/Event: Digitální kurátorství (3. díl), Praha (CZ), 2019-10-29
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2019-12-11, last modified 2020-07-11


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]