idr-1457
Title: [originál] [překlad]
Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů
Authors: Pavlík, Jiří
Year: 2019
Language: cze
Keyword(s): e-zdroje; elektronické informační zdroje
English keyword(s): e-resources; electronic resources
Conference/Event: Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů, Praha (CZ), 2019-11-14
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2019" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 4.0


Record appears in these collections:
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2020-01-10, last modified 2023-03-20


Prezentace:
Download fulltext
PDF
[Download]