idr-1592
Název: Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů
Autoři: Pavlík, Jiří; Skoček, Jakub
Rok: 2021
Jazyk: cze
Abstrakt: Seminář je zaměřen na institucionální přihlášení u elektronických informačních zdrojů a na možnost vlastního nastavení institucionálního přihlášení pro domovskou organizaci. Představeny budou také návody České akademické federace identit eduID.cz.
Klíčová slova: CzechELib; elektronické informační zdroje; federativní autentizace; institucionální přihlášení; Shibboleth; vzdálený přístup
Anglická klíčová slova: electronic information resources; federated authentication; institutional login; remote access
Konference/Akce: Praha (CZ), 2021-09-22
Poznámka: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Elektronické zdroje
Projekty a činnosti > Informační vzdělávání
Školicí materiály > Prezentace ze školení

 

 Záznam vytvořen dne 2022-02-07, naposledy upraven 2022-02-10.