idr-1592
Title: Institucionální přihlášení (Shibboleth) u elektronických informačních zdrojů
Authors: Pavlík, Jiří; Skoček, Jakub
Year: 2021
Language: cze
Abstract: Seminář je zaměřen na institucionální přihlášení u elektronických informačních zdrojů a na možnost vlastního nastavení institucionálního přihlášení pro domovskou organizaci. Představeny budou také návody České akademické federace identit eduID.cz.
Keyword(s): CzechELib; elektronické informační zdroje; federativní autentizace; institucionální přihlášení; Shibboleth; vzdálený přístup
English keyword(s): electronic information resources; federated authentication; institutional login; remote access
Conference/Event: Praha (CZ), 2021-09-22
Note: Seminář je realizován v rámci projektu "Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2021" za finanční podpory programu Ministerstva kultury VISK 2 (Veřejné informační služby knihoven – podprogram 2 Mimoškolní vzdělávání knihovníků).
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Electronic Resources
Projects and activities > Information literacy
Study Materials > Presentations of training

 

 Record created 2022-02-07, last modified 2023-06-20