idr-1721
Title: [originál] [překlad]
NTK navazuje na CzechELib dalším projektem NCIP VaVaI
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2022
Language: cze
Abstract: Projekt CzechELib plynule pokračuje v rámci dalšího projektu realizovaného opět Národní technickou knihovnou. Jeho podpora z Operačního programu OP VVV letos definitivně končí a je plně nahrazena podporou ze státního rozpočtu.
Keyword(s): CzechELib; EIZ; elektronické zdroje; Národní centrum pro informační podporu VaVaI; Národní technická knihovna; Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
English keyword(s): CzechELib; EIZ; electronic resources; National Center for R&D Information Support; National Library of Technology; Operational Program Research, Development and Education
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.


Record appears in these collections:
Projects and activities > CzechELib
Projects and activities > National Center for R&D Information Support
Promotional Materials > Press releases

 

 Record created 2023-04-25, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]